Vilkår og betingelser

 

Betingelser for bestillinger, kjøp og deltakelse ved planlagte turer med KKS Gripruta som oppdragsgiver. Med planlagte turer menes alle turer med fastsatte avganger som publisert og annonsert på våre nettsider, og charter/leie av fartøy som er bestilt gjennom oss direkte. 

 

Bekreftelse

Bestillingen er bindende når du har mottatt skriftlig bekreftelse om mottatt betaling. KKS Gripruta er da ansvarlig for å levere den fastsatte turen du/dere har bestilt. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Du vil være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

 

Avbestilling og refusjon

Billetter som er bestilt og betalt gjennom våre nettsider refunderes ikke, med unntak av: 

  1. Full refusjon hvis KKS Gripruta kansellerer turen, uavhengig av årsak. 
  2. Full refusjon ved sykdom og/eller andre alvorlige helsemessige tilstander og død, med dokumentasjon fra lege/fastlege. Refusjon gjelder også for reisefølge som har bestilt billetter på samme bestillingsreferanse. Avbestilling må meddeles KKS Gripruta senest 24 timer før avgang. 

Klager

Eventuelle klager knyttet til turen må meldes skriftlig innen 5 dager til KKS Gripruta, etter gjennomført oppsatt tur. 

 

Beskrivelse av utførelse

KKS Gripruta forbeholder seg retten til å endre/kansellere turer og program grunnet værforhold. Alle turer kan bli endret eller kansellert av sikkerhetshensyn. Ved kansellering fra vår side vil innbetalt beløp bli refundert i sin helhet. Deltageren som har bestilt turen blir i all hovedsak kontaktet per e-post brukt ved bestilling. Det er dermed viktig at deltageren sjekker sin e-post jevnlig for beskjeder. I tillegg skal telefonnummer legges inn ved bestilling.  

 

Ansvar

Arrangøren er ansvarsforsikret i henhold til generelle vilkår for passasjertransport til sjøs. Deltagere er selv ansvarlig for eventuell egen reiseforsikring i tillegg. KKS Gripruta kan ikke holdes ansvarlig for tap og merkostnader grunnet forsinkelser utenfor selskapets kontroll som streik, ulykker, sykdom eller andre forhold som faller inn under force majeure. KKS Gripruta er ikke ansvarlig for verdier som medbringes av kunden, som vesker, briller,kamera/ telefon, klær osv.

 

Kundens plikt

Deltagerne er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på bestilte turer, og skal til enhver tid forholde seg til kaptein og mannskap sine anvisninger om bord.

KKS Gripruta forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en tur dersom kunden er en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller dersom kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre deltakerne. Alle slike vurderinger gjøres av kapteinen om bord i skip i passasjertrafikk, og han/hun er alltid øverste myndighet om bord.

Passasjerer på våre turer bekrefter med deres reservasjon at det ikke finnes noen medisinske grunner til å tvile på deres deltagelse på den aktuelle turen. Instruksjoner av personell skal overholdes. I tilfeller der dette ikke følges har vårt personell tillatelse til å avvise passasjeren fra deltagelse på turen. I slike tilfeller vil passasjeren ikke ha rett til refusjon.

I tilfellet en passasjer bryter sin deltakelse på en tur på hans eller hennes eget ønske, har han eller hun ingen krav på refusjon. KKS Gripruta vil selvfølgelig utvise skjønn i særskilte saker, dersom det er spesielle omstendigheter og/eller årsaker. Passasjerer er her selv ansvarlig for å kontakte KKS Gripruta direkte jfr. betingelsene for klager.

 

Tvister

Eventuelle tvister mellom kunde og KKS Gripruta underlagt jurisdiksjonen til lokale domstoler der KKS Gripruta er lokalisert.

Til hovedsiden